Wszystko przez Niego

Tagi

, , , , , , , ,

31.12.

<Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało>

Koniec 2016. Wielkie podsumowania, podliczenia, rozliczenia, podziękowania i przeproszenia, plany i marzenia, obiecanki cacanki, a… tak naprawdę w tym wszystkim sprawę rozwiązuje początek Prologu Jana. Na początku był i jest Logos- Słowo, czyli Bóg. On jest i przez Niego, dzięki Niemu wszystko istnieje. Wszystko co jest to Jego sprawka. Nic bym nie miał w tym roku, gdyby nie On. I niczego nie doświadczę, nie spotka mnie nic i nic nie będę miał bez Niego.

Jeżeli chcę robić rozliczenia i podsumowania to chcę popatrzeć na ile Jemu ufałem i na ile Go zapraszałem do swojego życia. I też jeżeli chcę coś sobie życzyć i planować to tylko to, bym bardziej ufał Jemu niż sobie. Jeżeli chcę dziękować to za to, że codziennie obsypywał mnie milionami łask i jezeli żyję i piszę to słowa to tylko dlatego, że On dał mi taki dar i możliwość. Amen :

m.

Sny

Tagi

, , , , , , , , , , , ,

(Mt 2,13-18)
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Mieć takie sny, gdy anioł przychodzi do ciebie i mówi: uciekaj, bo grozi ci śmierć no albo grzech. Uciekaj z tego miejsca, bo czyha na Ciebie niebezpieczeństwo. Uciekaj, bo umrzesz. Uciekaj stąd, bo zgrzeszysz itd. 

Można łatwo się do wszystkiego przyzwyczaić. Można łatwo zagrzać swoje gniazdeczko i być nawet tak blisko szczęścia, że aż trudno jest opuścić i zaryzykować w celu ratowania życia.

Tylko obecność tak bliska Maryi, a przede wszystkim Jezusa gwarantuje anielskie sny, które po przebudzeniu nie są marą, a motorem by ratować życie – nie swoje, a najbliższych. Święty Józefie, módl się za nami +

Gdzie jestem!?

Od ponad roku mnie tu nie ma 🙂 a w między czasie publikowałem w różnych innych miejscach. Moim oficjalnym miejscem jest od jakiegoś czasu (choć tam też się zaniedbałem, ale już nadrabiam zaległości) jest: https://refidim.wixsite.com/marekcssr. Od nowego roku jednak namierzam umieszczać posty tam i tutaj – co by było łatwiej wszystkim dotrzeć. Oprócz tego zapraszam na mój kanał na yt: https://www.youtube.com/channel/UCbaktzKhbO-naAWhz7dQAGQ

Pozdrawiam.

Szczęść Boże.

o. M +

HISTORIA

(Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Kontynuuj czytanie

WSZYSTKO TO CO MAM

Tagi

, , , , , , , , ,

(Łk 21,1-4)
Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Kontynuuj czytanie

KRÓL

Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Kontynuuj czytanie

BÓG ŻYCIA

Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

(Łk 20,27-40)
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Kontynuuj czytanie

SKANDALICZNE MIŁOSIERDZIE

Tagi

, , , , , , , , , , ,

(Łk 19,45-48)
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Kontynuuj czytanie

MINA

Tagi

, , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Oto co znaczy „zarabiać”!
Nam się wydaje, że najważniejsze w życiu to jest dobrze zarabiać! Że najważniejsze to mieć jak najwięcej na koncie albo co lepszy samochód w garażu. A tym czasem najwięcej znaczy ten i najwięcej zarabia ten, kto oddaje wszystko co ma, kto ryzykuje wszystko to co ma najcenniejsze, bez reszty – do końca. To tracenie, by zyskać, oddawanie, by zainwestować, a sprawa ociera się o najważniejszy skarb – o niebo, o życie wieczne – czy można to zbanalizować? Kontynuuj czytanie