Tagi

, , , , , , , , ,

Nie mogę doczekać się dnia jutrzejszego. To jedno z najpiękniejszych uroczystości, które daje nam Kościół. Myślę, że to jutro dopiero będę mógł powiedzieć, że to po świętach. Dobrze, że jest to też dzień wolny od wykładów i od pracy. Przez wieki Boże Narodzenie nam bowiem zubożało, bo nie doceniało się dnia 6 stycznia, może mniej wspominanego jako Trzech Króli, ale jako święto OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. Dla mnie Boże Narodzenie to właśnie Objawienie się Boga. Słowo stało się Ciałem, Bóg przyszedł na ziemię. Nagle zabłysło światło, nie znające zachodu. Oto przybył Król, Wszechmogący Bóg.

Pamiętam jak tej nocy z 5/6.01 gdy byłem jeszcze w seminarium czuwaliśmy celebrując  Wigilię tej uroczystości. Celebrowali, a więc świętowali uroczystość. Boże Narodzenie jest bogate w liturgiczne celebracje i liturgiczne ryty. Dopełnieniem jest Epifania, wraz z Nieszporami, Wigilią, Jutrznią i uroczystą (bo jak inaczej) Eucharystią. Tradycja podpowiada, by tej nocy wyśpiewać Rodowód Jezusa-Boga, wkraczającego w ludzką rzeczywistość. Trzecia edycja Mszału Rzymskiego zaś wraca do wielowiekowej tradycji, kiedy to po Ewangelii, a przed homilią diakon lub gdy go nie ma kapłan może wyśpiewać Ogłoszenie Święta Paschy. O tym może jak uda mi się więcej napiszę jutro. Na razie jest oficjalnie tekst łaciński, choć przed kilkoma laty ukazał się tekst przetłumaczony przez braci dominikanów. Tak czy inaczej czekam na tłumaczenie polskie III edycji Mszału Rzymskiego.

Jutro wielka uroczystość, bez której Boże Narodzenie nie ma pełnego wydźwięku i na odwrót. Wpatrujemy się w Nowonarodzonego Mesjasza, któremu pokłon oddają przedstawiciele świata pogańskiego, wpatrujemy się już jutro w Jezusa, który przychodzi by przyjąć chrzest z rąk Jana i być obmytym w wodzie Jordanu, zanurzyć się w historii świata (przedłużeniem tego Niedziela Chrztu Pańskiego) i patrzymy na Jezusa, który dokonuje cudów. Prawdziwe objawienie Boga!!! Nie gdzieś malutki, którego chcemy uśpić naszymi kolędami, ale żywy, prawdziwy Bóg, Król i Władca Świata, który przenika serca i zwycięsko nas wyprowadza nas z niedoli grzechu. Jemu Chwała na wieki! Świętujmy ten dzień uroczyście. Odrzućmy smutek, pozbądźmy się grzechu, a niech zakróluje Bóg! W końcu to Jego święto!