Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

681641f2_large

„PANNO MOŻNA, MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Od zawsze chyba człowiek wchodził w niezwykłą pułapkę, która podpowiadała mu, że człowiek jest wielki przez to ile ma. Bogactwo, sława, władza, urodzenie w dobrej i zamożnej rodzinie bywają wyznacznikiem wartości człowieka. Posiadanie władzy nad drugim człowiekiem wykorzystywane jest jako podwyższenie samooceny.

Patrząc w tych kategoriach Miriam byłaby dzisiaj nikim. Najuboższa niewiasta i pochodząca z nic nie znaczącej rodziny w Nazarecie. Joachim i Anna nie pełnili żadnej funkcji, a nawet byli odepchnięci od społeczeństwa jako typowi biedni ludzie. Bóg jednak wybiera to co człowiek odrzuca i czym gardzi. Bóg wywyższa to co poniżowe w ludzkim pojmowaniu świata.

Wielkość Miriam jest w jej pokorze i uniżeniu. Jej możność to służba, w której dostrzega każdego człowieka i pragnienie pomagania najbardziej potrzebującym. Ona nie pomaga po to, by Ją chwalono i doceniano. To niezwykła łaska, którą nosi w sobie. W tej postawie wyraża się jej wyższość. W Jej życiu najbardziej wypełniają się słowa Jej Syna, Jezusa – kto się uniży będzie wywyższony.

Miriam, umocnij mnie i daj siłę być bardziej pokornym niż wyniosłym. Pomóż mi widzieć najpierw potrzeby drugiego człowieka, a potem swoje. Módl się za nami.