Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

MARY_The_Annunciation_Tanner

„PANNO WSŁAWIONA, MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Miriam, Panna wsławiona. Ta pokorna dziewczyna z Nazaretu, cicha i zasłuchana jest nie tylko dla nas wzorem, ale Tą, która jest sławiona w Kościele. Co zrobiła, że Ją sławimy? Co decyduje o tej Jej wielkości? To pytanie rozbrzmiewa prawie przy każdym wezwaniu. Jej wielkość i sława polega na jednym słowie „fiat” i konsekwencji podejmowanej przez całe życie. Słowo plus konsekwencja. Bez tego słowa Wcielenie Bożego Syna nie wyraziłoby się w tak piękny sposób. To piękno wyraża się w prostocie i zaufaniu do końca Bogu.

Wiemy, że Bóg mógłby znaleźć inny sposób, by nas zbawić, ale to Ona – najmniejsza, najcichsza, najpokorniejsza umożliwiła Bogu gest, w którym wchodzi w największą jedność z człowiekiem.

Tym jednym słowem uczy nas Miriam, że to, co mogę zrobić najlepszego w moim życiu to zaufać Bogu. Nie ma lepszego wyboru od wyboru tylko Boga. Nie ma lepszego zasłuchania, jak zasłuchanie w Bogu. Nie ma lepszego „tak” od tego powiedzianego tylko Bogu. Dziś Miriam dlatego sławimy, bo ona nas zachęca, uczy i daje odwagę, by dokonać wyboru Boga. Ona wybrała i wygrała. Ja też mogę tak wybrać i w tym wyborze jest tylko zwycięstwo.

Chwała Miriam to chwała Boga. Jej wielkość to wielkość Boga, który przychodzi do Niej i tak bardzo się przed Nią uniża, że Ona nie umie odmówić. Błogosławiona ta niemoc w odmówieniu Bogu. Ja najczęściej umiem Mu odmawiać i co umiem najlepiej robić to grzeszyć. Grzech to nic innego jak odrzucenie propozycji Boga. Grzech to moja wizja świata i to najczęściej ta najlepsza (tak jak mi się to wydaje). Świętość to wybór Boga.

Miriam, daj mi odwagę wybrać w życiu tylko Boga. Módl się za nami.