Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

(Pwt 31,1-8)
Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: Nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!

Cokolwiek cię w życiu czeka – nie lękaj się i nie drżyj. Cokolwiek czeka cię tej nocy czy tego dnia (obojętnie kiedy to czytasz) to Pan (nie ja tylko Bóg) mówi ci – nie lękaj się i nie drżyj. Ruszaj w nieznane. Nie bój się swoich lęków. Nie drżyj przed tym, co przed tobą jest i może warczy. Pan mówi nie lękaj się i nie drżyj. Bądź dziś mocny mocą Bożą. On idzie dzisiaj z tobą. On cię nigdy nie porzuci i nie opuści.

Gdy zabierałem się do pisania tego komentarza nim jeszcze zobaczyłem to piękne czytanie w moim sercu na chwilę zagościł jakiś lęk i niepokój. Nie wiedziałem co zrobić, bo myślałem, że te ostatnie dni mnie wystarczająco już wzmocniły. Gdy przeczytałem Słowo – zadrżało moje serce, ale z radości. Bóg tak szybko dał mi odpowiedź. Wiesz jakie to jest niesamowite uczucie. Boisz się czegoś, drży serce i nagle jest Słowo – odpowiedź i znów gości pokój.

Mojżesz dziś otrzymuje słowo, że nie dokończy swojego dzieła. Dokończą to inni. Jednak to, co najważniejsze to fakt, że to Pan Bóg sam przejdzie pierwszy. Dlaczego to takie istotne? To nie Mojżesz jest wybawicielem swoich rodaków. Tym, który wyprowadził ich z niewoli był Bóg. To jest dzieło wyłącznie Boże. Rób to, co masz robić, a resztę pozwól dokończyć Bogu. To słowo bardzo mi pomaga w moim życiu, kiedy wiele rzeczy zaczynam, a nie mam z różnych przyczyn możliwości ich dokończyć. W tych tygodniach powstaje pewne dzieło, do którego dosypałem małe ziarno. Chciałem być chociaż przy kiełkowaniu. Wiem, że to co powstanie będzie dobre. Zrozumiałem jednak, że to nie moje dzieło. Bóg dał pomysł i natchnienie. On da moc i łaskę, by to powstało i zaowocowało. Moje zadanie to modlitwa i nieprzeszkadzanie. On posyła Jozuego, który rozpocznie i dokończy dzieła. Niech będzie błogosławione Imię Pana.

Dobrej nocy / dobrego dnia + Trzymajcie się dobrzy ludzie.