Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

mb_czortkowska

Róża wśród kwiatów jest uważana za najbardziej szlachetna. Niczym król cieszy się swoim majestatem i podziwiana jest przez innych. Jest symbolem miłości i jednocześnie głębokiego szacunku.

Miriam, umiłowana przez Boga, mała kropelka jest dla nas ludzi wierzącym wzorem życia i kimś w kogo stale się wpatrujemy, a patrzenie to cieszy oko i umacnia wiarę. Jej piękno, które otrzymała od dobrego Boga nadaje piękna wszędzie tam gdzie Ona jest. Jej piękno ubogaca i uwzniośla każdą sytuację do której jest zaproszona.

Wpatrzeni są w Nią święci, bo zawsze dla nich jest źródłem cnót i drogowskazem do Boga. Ona sprawia, że każdy chce być tak piękni. Ona przypomina swoim pięknem o pięknie samego Boga. Swoim pięknem Miriam pociąga wszystkich do Tego, który jest samym Pięknem i Stwórcą piękna.

Piękna całym sobą zaprasza nas do umiłowania piękna. Ona wyciąga nas z każdego życiowego kiczu i płycizny duchowej. Ta, która zrealizowała najpiękniej jak tylko można sobie to wyobrazić całe swoje życie zaprasza nas do tego samego i przypomina, że każdy z nas jest piękny. Jesteś piękny, jesteś piękna, bo jesteś dziełem Boga – Jego arcydziełem, którego nie idzie żadną miarą podrobić. Jesteś piękny, bo jesteś Jego obiciem. Bóg jest piękny w Tobie.

Miriam, różo, najpiękniejszy kwiecie, najcudowniejszy darze Boga naucz mnie widzieć w sobie to, co Ty zobaczyłaś i daj mi odwagę się tym dzielić. Módl się za nami grzesznymi. Amen.

Zapraszam was do modlitwy. Dziś rozważamy wspólnie tajemnicę drogi krzyżowej.