Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

20140309190520WIEŻO Z KOŚCI SŁONIOWEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam, moja obrona i siła w walce ze złem. Ona strzeże mojej świętości i tego wszystkiego, co dla mnie jest najcenniejsze. W Niej widzę moc Wszechmogącego, w którym mogę wszystko, ponieważ to On mnie umacnia. Ona pokazuje mi kierunek patrzenia i wędrówki, gdzie mogę spotkać i doświadczyć naprawdę żywego Boga. Wynosi mnie wysoko ku Stwórcy.

Tytuł odnoszący się do Miriam jako wieży z kości słoniowej bierze swoje źródło w Pieśni na Pieśniami, gdzie zakochany oblubieniec mówiąc o niezwykłym pięknie swojej ukochanej  porównuje jej szyję do wieży z kości słoniowej (PnP 7,5). Ona się odwdzięcza na te słowa i mówiąc o nim opowiada, że jego postać podobna jest do kości słoniowej. Na Wschodzie uważana była ba bardzo kosztowny i niezwykle cenny materiał. To imię Miriam opowiada o Jej pięknie, które nie da się niczym opisać i którego nie da się kupić za żadne skarby świata. Miriam, najczystsza dziewica i nie znająca grzechu jest dla nas tak bardzo drogocenna, a nawet bezcenna, że każde słowo opisujące jej życie i postać jest jak piasek. Każde słowo, nawet cudownie wyrażone nie jest w stanie ukazać Jej piękna, które otrzymała od Boga. Jako 100% człowiek jest pierwsza ponad innymi stworzeniami ze względu na piękno, które wyraża się w czystości.

We wczesnym średniowieczu istniał bardzo piękny zwyczaj, gdy to Najświętszy Sakrament przechowywano w puszce zrobionej z kości słoniowej, a na dodatek miała ona zawsze kształt wieży. Kościół od początku patrzył na Miriam jako na tabernakulum, która ma pod swoim sercem Jezusa. Ona czysta, bez żadnej zmazy, drogocenna cały czas niesie nam Jezusa. Ona zawsze nam Go przynosi i daje do naszych rąk – chcesz przyjąć Boga do siebie? Noszenie Jezusa pod sercem nieustannie Ją przemieniało. Gdy otwieram swoje serce na Boga to nigdy to nie zostaje bez owocne. Jezus zawsze, gdy przychodzi do mojego życia to zawsze jest to związane z cudami, przemianą, nawróceniem i zwróceniem się na Niego. Prawdziwe doświadczenie Boga sprawia, że tylko On wystarcza, reszta to jedno wielkie badziewie nad badziewiami. Miłość bez doświadczenia miłości Boga jest udawaniem i marnym dramatem ludzkości. Życie bez spotkania Go i pozwolenia, by On stale podnosił staje się śmiesznym meczem na stadionie życia, gdzie wszyscy wygrywają, a ty ciągle jesteś na pozycji przegranej.

Miriam, daj mi skosztować słodyczy Boga, uraduj moje serce Bogiem. Módl się za nami grzesznymi. Amen

Jak zwykle zapraszam do modlitwy. Dziś tajemnica Zmartwychwstania Pana Jezusa.