Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

66.Maryja-Matka-Boża-B-Lynch.1DOMIE ZŁOTY, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Dla każdego z nas dom jest ważnym miejscem i czasem. Tam znajdujemy dla siebie schronienie przez niebezpieczeństwem. W domu czujemy się bezpiecznie i tam doświadczamy ciepła. Do domu zawsze chce się wracać. Wartość domu szczególnie odkrywa ten, który większość czasu spędza z dala od niego. Tam czujemy się też zawsze sobą, nie musimy udawać i grać kogoś, kim w rzeczywistości nie jesteśmy.

Miriam wypowiadając słowa „niech mi się stanie według Twego słowa” zgadza się na to, by stać się domem dla Boga. Nosząc Jezusa w Swoim łonie była dla Niego domem. Dom jednak ten zbudował Stwórca. Ona tylko się na to zgodziła. Poprzez tą zgodę ofiarowała bezpieczne miejsce dla Boga. Stała się schronieniem przed wszelkim niebezpieczeństwem.

Miriam jest domem złotym, bo jako niepokalanie poczęta nie jest skażona żadnym grzechem. Jej życie naznaczone jest cnotami i cechami duchowymi, które otrzymała od Tego, którego przyjęła do swojego życia. Porównywana do przepięknej świątyni, którą zbudował Salomon jest znakiem wspaniałości Budowniczego całego świata.  Swoim życiem pokazuje nam – jak Bóg jest potężny i piękny.

Ona jest również domem dla każdego z nas. Stając się Matką Boga jednocześnie jest naszą Matką. Kiedy z wiarą i ufnością zwracamy się do Niej, to Ona prowadzi nas do Jezusa. Wybór Maryi do naszego życia okazuje się być najlepszym momentem ochrony przed złem. Ona przechowuje w Sobie każdego z nas, broni nas i naszą wiarę przed każdą pokusą, atakiem i niebezpieczeństwem zwątpienia, goryczy, beznadziei czy porzucenia wszystkiego, co ważne i święte. Zachowując Słowa Jezusa w Swoim sercu strzeże każdego z nas w Matczynych dłoniach.

I po raz kolejny już w tych wezwaniach odkrywamy Miriam jako żywe tabernakulum – miejscem, gdzie mieszka żywy Bóg. Bogactwo Jej serca i świętość życia to tylko efekt przyjęcia i zaproszenia Wszechmogącego do siebie – a dla Niego przecież nie ma rzeczy niemożliwych.

Miriam, domie złoty – ukryj mnie przy Sobie i prowadź proszę do Jezusa. Strzeż mnie od wszelkiego złego. Obroń proszę przed lękiem i odejściem od Boga. Obdarz nadzieją i umocnij miłością. Módl się za nami grzesznymi. Amen

Dziś rozważmy tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dobrze, że jesteście +