Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

jak-aniol-panski-zwiastowal-7-ujec-article-photo-1100x434ARKO PRZYMIERZA, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Arka Przymierza do której Kościół przyrównuje Miriam jest w Biblii miejscem przebywania Jahwe, Jego chwały, potęgi i świętości. Tam gdzie była arka tam przemawiał Mojżesz z Bogiem. Do Arki Przymierza należały najważniejsze przedmioty kultu: tablice przymierza z wypisanymi przykazaniami, laska Aaronowa oraz misa z manną. Miały one przypominać nie tylko o wielkiej obecności Boga w Narodzie Wybranym ale również o Jego interwencjach w czasie wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Następnie miejscem przebywania arki było miejsce Świętego Świętych w Świątyni Jerozolimskiej, gdzie tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan, by złożyć ofiarę. To było najświętsze miejsce dla Izraela.

Miriam staje się dla nas Arką Przymierza, a nawet Kimś więcej, bo nie tyle jest miejscem przebywania świętych przedmiotów, co zamieszkania w Niej Świętego Świętych. Ona nie jest symbolem, co rzeczywistością w której zamieszkuje prawdziwy i żywy Bóg. Co to oznacza? Dla nas ludzi wierzących to nie sama Miriam jest kimś kogo czcimy, ale w Niej uwielbiamy Boga. Jej życie jest chwałą Najświętszego. Ona sama jest uwielbieniem, które składa Temu, od Którego wszystko zależy. W Niej możemy spotkać, zobaczyć i uwielbić Boga. Zachwycając się pięknem Miriam widzę piękno Boga. Patrząc w Jej niesamowite spojrzenie mogę zobaczyć w nim piękno Boga. To, co doświadczyła i Kogo w życiu spotkała nie zatrzymuje dla siebie, ale dzieli się Tym z innymi. Jej życie jest ciągłym dzieleniem się Bogiem. Na tym polega jej świętość i wielkość, że Ona ciągle dzieli się z każdym z nas Bogiem.

Miriam, ciągle Ciebie potrzebuje, bo stale tęsknię za Bogiem. W codzienności mojej, która przeniknięta jest szarością, nudą, beznadzieją, goryczą, zwątpieniem daj sens życia. Daj zobaczyć, że to co mnie spotyka jest odbiciem Boga. Módl się za nami grzesznymi. Amen

Zapraszam na modlitwę. Rozważmy dzisiaj tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa.