Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

MB Patronka OHUZDROWIENIE CHORYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Wybrana przez Boga szuka miejsca na narodziny Syna Bożego. Ten, który ma być Zbawicielem świata rodzi się pośród zwierząt i strasznej nędzy. Uciekająca do Egiptu przed grożącą śmiercią Tego, który sam miał wybawić złoczyńców. Szukająca swojego Syna w Jerozolimie, a przecież to On przyszedł, by odnaleźć tych, co zginęli. Wsłuchana w opinie o Jezusie – że chcą Go zabić, że bluźni, że jest belzebubem. Wreszcie stojąca pod Krzyżem i wtopiona całym swoim sercem w ogrom cierpienia swojego Syna. Po dzień dzisiejszy wsłuchana i wpatrzona w bolączki ludzi cierpiących nieustannie przychodzi nam z pomocą.

Miriam, która sama tyle doświadczyła dziś jest dla nas orędowniczkach w naszych bolączkach, chorobach i cierpieniach. Tym, który daj zdrowie jest sam Bóg, a Ona nas do Niego prowadzi. Każda nasza modlitwa i westchnienie w momentach, gdy doświadczamy życiowej grozy jest szansą do przyjścia przed tron najlepszego Taty. Nikt nas lepiej nie może do tego przygotować jak Mama Miriam.

Miejsca szczególnej obecności Maryi, które nazywamy sanktuariami są tymi miejscami, gdzie ludzie dzięki Jej wstawiennictwu są bliżej Boga i od Niego to otrzymują tyle łask.
Ona dlatego jest dla nas uzdrowieniem, bo leczy nasze często przez grzech pokrzywione i chore relacje z Bogiem. Ona dlatego jest naszą najlepszą Matką, bo nas prowadzi do najlepszego Ojca w Niebie. Zabierając wszelki lęk czy strach lub fałszywy obraz Boga prowadzi nas ku uzdrowieniu. Miriam wszystko, co ma dostała od Boga i dziś wszystko cokolwiek otrzymujemy jest Jego darem. Ona jest nam dna też przez Niego, by razem się z Nami do Niego modlić.

Miriam, moja drogo do Boga, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Amen

Na koniec zapraszam na wspólną modlitwę. Dziś rozważajmy tajemnicę ukoronowania NMP na Królowę nieba i ziemi.