Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Queen of AngelsKRÓLOWO ANIOŁÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam jest dla nas nie tylko Matką, Niewiastą, Panną czy pełną symboli niewiastą, ale jak wymawiamy i wzywamy Ją w litanii loretańskiej Ona jest dla nas Królową. Od dzisiejszego wieczoru rozpoczynamy ostatni cykl opowiadających o Niej jako właśnie o Królowej.

Bóg obdarowując Maryję tak wielkim przywilejem i łaską, że staje się Matką Jezusa przygotowuje Jej ciało przez wolność od grzechu. Ta, która nie zna grzechu i śmierci, wzięta za ciałem i duszą do Nieba obdarowana jest godnością Pani Królestwa. Ona jest Koroną Nieba. To jest wielki dar na który z ludzi zasługuje tylko Ona.

Kim są aniołowie? Z katechizmu wiemy, że są to istoty duchowe o naturze doskonalszej od ludzkiej. Nie mają w sobie nic nieczystego. Swoją posługą ukazują dobroć, piękno i mądrość Stwórcy. Ich obecność objawia obecność samego Boga. Miriam jako królowa wszelkiego stworzenia staje się również ich królową. Ona jest najgłębiej i najmocniej zjednoczona, zscalona sercem z Jezusem. Najbardziej podobna do Boga, pełna łaski, wierna i do końca maksymalnie pokorna ma największy udział w tym Kim jest On sam. Zjednoczona łaską z Chrystusem uczestniczy w Jego królowaniu.

Dzięki Miriam każdy z nas jeszcze mocniej łączy się ze światem aniołów. Dziś odkrywam chyba po raz pierwszy, że to właśnie Ona posyła nam aniołów. Jeżeli zanosimy do Boga modlitwy razem z Maryją to jest ze mną cała rzesza świata anielskiego, który razem ze mną wznoszą modlitwy w moim imieniu. Gdy trwam na uwielbieniu z Nią to doświadczam przedsionków Nieba, gdy to właśnie aniołowie stoją przed Tronem Boga i uwielbiają Jego obecność. Gdy doświadczamy upadków życiowych i nie mamy siły wstać to prosząc o pomoc Miriam wysyła nam aniołów, którzy nas podnoszą. Jako ludzie doświadczamy przeróżnych momentów w życiu. Potrzebując nieustannie pomocy zawsze możemy liczyć na wstawiennictwo Matki Boga i pomoc Jego aniołów, na którymi Ona króluje. Ta pomoc nie jest jedynie dopingowaniem czy kibicowaniem, ale wejściem w relację przyjaźni. Imię Królowej Aniołów jeszcze mocniej uświadamia nas, że rzeczywistość Nieba i świata niewidzialnego nie jest strefą magii i legend, ale jedynie zaproszeniem do wejścia z Bogiem w strasznie piękną i mocną bliskość, relację, której nikt nie jest w stanie rozdzielić. Potrzebujemy do tego Miriam, potrzebujemy świętych, aniołów i wszystkich niebańskich przewodników.

Miriam, Pani i Królowa Aniołów, posyłaj nam tych, którzy nas nieustannie podnoszą i pomagają wychodzić z sytuacji, które są bez wyjścia. Módl się za nami. Amen

Zapraszam do wspólnego rozważenia i modlenia się tajemnicą Głoszenia Ewangelii i wzywania do nawrócenia. Dobrze, że jesteśmy +