Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

pic.phpKRÓLOWO PATRIARCHÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam, pełna łaska i wedle wybrania Bożego staje się dla każdego stworzenia Królową. Pośród królowania wobec świata niewidzialnego Bóg ustanowił dla niej zaszczytne miejsce  również wobec Patriarchów. Ci wielcy mężowe Boży stojący u początków dziejów człowieka po wygnaniu go z raju zawierają przymierze z Bogiem, poznają Go i chcą żyć Jego słowem. Jako głowy rodów i tamtego czasu, doświadczywszy opieki Najwyższego przekazują Boże prawo swoim następco. Poznając Boga i tego Kim On rzeczywiście jest przekazują dalej drogę do Niego. Wśród nich wszystkich najbardziej chyba każdy z nas pamięta: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni są tylko reprezentantami całej wielkiej rzeszy ludzi, o których dziś mówimy, że byli mężami wielkiej odwagi wiary i mozolnego wsłuchiwania się w w głos Jahwe. Ich droga życia była bardzo często naznaczona samotnością, wieloma przeciwnościami i wątpliwościami. Jednak nigdy się nie poddali i nie zwrócili z tej drogi, dlatego są dla nas niedoścignionym wzorem.

Miriam jako ich królowa sama wielokrotnie w swoim życiu doświadczała podobnych sytuacji. Patrząc na Jej życie odkrywamy, że nieustannie podejmowała wielką odwagę wsłuchiwania się w delikatny głos Boga wypowiadany szeptem. Odpowiadając na Jego wezwanie doświadczała pozornej samotności, bo przecież była z Nią „Moc Najwyższego”. Pośród wielu przeciwności losu, które Ją i w ogóle Świętą Rodzinę spotykały, aż do momentu Krzyża Ona ciągle trwała. Mimo, że było bardzo trudno nigdy nie zwątpiła. W tym wszystkim jest dla nas wzorem, ale też pomocą w naszych przeciwnościach. Życie Swoje oparła i chce nasze opierać też na Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Miriam, matko wiary nieugiętej i stale przebywająca blisko Boga, módl się za nami. Amen

Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dziś rozważmy tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor.