Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

madonnakikoKRÓLOWO PROROKÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam swoim życiem wskazuje na Boga. Prorok to jest tym, który jest posłańcem Bożym. Każde słowo i każdy czyn proroka jest w imieniu samego Boga. Prorok nigdy nie głosi siebie i nigdy nie koncentruje swojej działalności na sobie. Całe życie proroka powinno być lustrem i tobą Tego, Który go powołuje do tej niezwykłej misji. Po tym poznać posłańca Bożego od fałszywego proroka czy to co robi – jest dla chwały Bożej. Ich życie było zawsze bezkompromisowym głoszeniem Nowiny. Bardzo często takie głoszenie kończyło się tym, że musieli zapłacić za to swoim życiem.

Miriam jest nie tylko prorokiem, ale Królową Proroków. Jej życie było bezkompromisowym słuchaniem i wypełnianiem woli Boga. Nigdy nie pozwoliła Sobie na to, by ustąpić chociaż na krok od Bożego posłania i wybrania. Wybierając trudy życia nie zgadzała się na jakąkolwiek bylejakość. W prostocie i cichości serca wybierała tylko Boga. Tylko dlatego, że nic nie chciała osiągnąć oprócz bliskości z Jahwe otrzymała wszystko. Nic nie chcąc i zostawiając ten świat otrzymała wszystko. Taka jest Boża logika – gdy rezygnuje z wszystkiego dla Niego – On mi daje wszystko, a nawet więcej. Bóg zawsze daje mi więcej i więcej.

W niej wypełniają się wszystkie zapowiedzi i obietnice proroków. Ona jest tą, Która dała światu Zbawiciela rodząc Go w ubogiej i zimnej stajence betlejemskiej. Karmiąc się Słowem Boży, zrodziła Słowo, które było od początku. To Słowo stało się Ciałem. W Niej realizują się słowa Symeona. Tak jak kiedyś tak dzisiaj zawsze pokazuje na Boga. Każda modlitwa nie jest do Niej, ale Ona chce się wstawiać za nami do Stwórcy. Miriam jest najpiękniejszym lustrem, a nawet ikoną – patrząc na Nią widzimy Boga. Ona jest najdostojniejszą tubą Bożą – to kim jest i co robi jest zawsze mówieniem i pokazywaniem na najlepszego Tatę na świecie.

Miriam, ucz mnie wierności moim słowom. Daj mi odwagę nie godzenia się na wybory, które mnie mniej kosztują. Nie opuszczaj mnie, gdy walczę o to, co dla mnie ważne. Obdarz mnie wiarą, która nigdy się nie poddaje. Módl się za nami grzesznymi.

Zapraszam was do modlitwy. Dziś rozważamy wspólnie tajemnicę ustanowienia Eucharystii.