Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

pentecosteRIDKRÓLOWO APOSTOŁÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam rodząc Jezusa miała ten wielki przywilej, że mogła z Nim by od początku. Patrząc na Niego od narodzin aż do ukształtowania się w Nim dorosłego mężczyzny. Patrzyła, słuchała i rozważała każde słowo, które było wypowiadane wobec Niego przez różnych ludzi. Zapewne cały czas słyszała w sercu głos Archanioła, który zapowiedział pierwszy kim będzie Ten, którego urodzi. Kościół widzi w Miriam pierwszą apostołkę. Ona będąc Matką Jezusa jednocześnie staje się Jego uczennicą. Wychowując Go sama uczy się tajemnicy Boga. Ona staje się wzorem apostoła i choć sama nie napisała żadnej Ewangelii czy listu, nie mamy żadnych jej przemów spisanych to całej Jej życie jest najpiękniejszą Ewangelią i najmocniejszym przesłaniem.

Zgadzając się na bycie Matką Boga bierze na siebie zadanie, które Ją przekracza po ludzku. Jednak ta decyzja zamiast Ją przygniatać czy wprowadzać w stan załamania rodzi radość, którą chce się dzielić z innymi. Od razu biegnie – to nie jest spokojny spacer, ale bieg – do swojej krewnej, by się podzielić nowiną i służyć. Ewangelizacja zawsze związana jest ze służbą. Tam gdzie głosi się Słowo i nie ma działalności charytatywnej tam nie ma owoców. Słowo zawsze potrzebuje realizacji w gestach pełnych miłości.

Towarzyszy Jezusowi w ważnych dla Niego wydarzeniach. Jest obecna pod krzyżem do końca. Po Zmartwychwstaniu czuwa razem z Jego uczniami i razem z nimi oczekuje zesłania Ducha Świętego. Ona jest Tą, która słucha Słowa i wypełnia Je w życiu. Można odważnie powiedzieć, że to Słowo nie pozwala Jej zostawić Jezusa ani na krok. Jej apostołowanie polega na wielkiej bliskości ze Swoim Synem. Życiem pokazuje apostołom Kim jest Jezus za którym idą i kim sami powinni być.

Miriam, Królowo Apostołów naucz mnie słuchać Twojego Syna, naucz mnie kochać i iść do moich bliźnich. Daj mi odwagę służyć i dzielić się Słowem z innymi. Módl się za nami. Amen

Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dziś rozważmy tajemnicę Głoszenia Ewangelii i wzywania do nawrócenia.