Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

13_05_12_Otranto_cathedral_martyrs_01KRÓLOWO MĘCZENNIKÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Patrzymy dzisiaj na Miriam jako Królową Męczenników. Bóg obdarzył Ją tak wielkim i zobowiązującym imieniem. Męczeństwo często kojarzy nam się ze śmiercią jednak ten tytuł niesie ze sobą głęboki sens. Męczennik to przede wszystkim świadek. Tytuł ten mocno związany jest z uczniem Chrystusa. Apostołowie, którzy wędrowali 3 lata za swoim Mistrzem po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostali zaproszeni do bycia świadkiem. To kolejny krok, który wynika z bycia z Jezusem. Nie wystarczy być tylko uczniem, trzeba nam jeszcze wejść na poziom świadka.

Kim jest świadek Jezusa? To człowiek, który słowa Dobrej Nowiny konsekwentnie wciela w życie i nic nie stoi mu w tym na przeszkodzie. To nie krzykacz czy marzyciel o idealnym życiu, ale ktoś kto wierzy co głosi i w co wierzy. Miriam jako pierwsza zaufała Słowu i bez żadnego „ale” zaczęła Nim żyć. Nie żyła w świecie marzeń, choć jako młoda dziewczyna miała ich mnóstwo. Ona wybierając propozycję Archanioła zaczęła mocno stąpać przez życie. Dziś dla nas jest królową ludzi, którzy chcą żyć realiami opartymi na Bożym Słowie.

Męczennik to człowiek, który wyrzeka się łatwego życia i powierzchownych wyborów. Nie buduje w swojej głowie kolorowych iluzji, ale oddaje życie za rzeczywistość, za prawdę. Myśląc o tym przypomina mi się wspominany niedawno błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Służąc prawdzie i głosząc dobro i wolność zapraszał innych do tego samego. Wzywał, by zło dobrem zwyciężać. I choć może po ludzku przegrał, to dobro, Bóg w jego  życiu zwyciężyło. Miriam wyrzekła się swojej wizji życia, ale Bóg dał Jej coś, co przekraczało wszystkie plany i marzenia. Nie spełniła swoich marzeń, ale stała się Matką i Królową Boga.

Wreszcie świadek patrzy z odwagą na życie. Nie boi się czekającej go śmierci i uczy się lęk zapełniać Bożym pokojem. Nie ucieka przed zwątpieniem i strachem, ale zwycięża Je dzięki mocy Bożej. Miriam, Królowa Męczenników jest z nami zawsze i wtedy, gdy ją wzywamy przez całe życie, by trwała z nami w godzinę naszej śmierci. Gdy ciężar zbliżającej się śmierci przytłoczy nas ona jest w tym momencie z nami – tak jak w momencie śmierci Jezusa. Pokazując swoim życiem cel drogi prowadzi do Syna.

Miriam, bądź z nami w każdy czas. Gdy zwątpienie wypełnia moje serce, módl się za mną. Amen

Dziś wspólnie módlmy się rozważając tajemnicę śmierci Pana Jezusa.