Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

olmc_001KRÓLOWO WYZNAWCÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Miriam raz odpowiadając na zaproszenie Boga jest wierna do końca. Zgadzając się na Bożą wizję Jej życia trwa w tym niewzruszenie. Nigdy się nie wycofała i nie zmieniła zdania. Wybór takiej opcji na życie nie sprawił, że miała łatwiej, a nawet bardziej pod górę. Zresztą można odważnie powiedzieć, że Jej życie było ciągłym podążaniem za Synem na jedną, świętą górę Golgotę. Tam znowu się spotkali twarzą twarz tak jak w Betlejem i tak jak wtedy poczuła się naprawdę Matką tak teraz Jezus nadał Jej ten tytuł, który zostanie na zawsze. Tam pod Krzyżem została Matką Jana, a w tym umiłowanym uczniu my jesteśmy Jej dziećmi. Ona zostaje zawsze z nami, nawet gdy wydaje się, że już nikogo nie ma. Trwa w Wieczerniku czekając z nami na Zesłanie Ducha Świętego i jak każda kochająca Mama posyła nas na drogę obiecując obecność i troskę.

Czas po Zesłaniu Ducha Świętego nie należał do łatwych. Prześladowania, tortury, więzienia, katusze i okropne męczarnie, które przeżywali pierwsi chrześcijanie były świadectwem wiary jaki składali Bogu. To ich Kościół nazywa wyznawcami. Cierpiąc dla Chrystusa wyznawali wiarę. Może my dzisiaj nie jesteśmy do tego zobowiązani, bo chociaż co 3 minuty statystycznie umiera śmiercią męczeńską chrześcijanin to my w Polsce możemy żyć w miarę spokojnie. Jak więc my mamy wyznawać wiarę? Przed laty przypomniał nam o tym Benedykt XVI. Dziś Chrystus wymaga od nas konsekwentnej wierności Ewangelii. W codzienności, w domu pośród najbliższych, w pracy i na uczelni (w szkole) moje Credo to wierność Bożemu Słowu.

Tego uczy nas dziś Miriam. Ucząc jednocześnie jest przy każdym z nas. Ona jest Królową, czyli też pokazuje nam cel naszej wędrówki, cel dla którego warto być wiernym. Jest jak pierwsza gwiazda na niebie, jak pierwszy kwiat gdy zima się kończy. Gdy mi już zabraknie nadziei czy argumentów na życie to warto popatrzeć na Nią. Wierność w Jej życiu obdarowała Ją Królową. Moja wierność też zawsze zaowocuje królowaniem, czyli wiecznym zwycięstwem.

Miriam, Królowo Wyznawców, naucz mnie wierności Twojemu Synowi. Daj mi odwagę, bym umiał żyć tak jak Ty blisko Niego – zawsze. Módl się za nami. Amen

Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dziś rozważmy tajemnicę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.