Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

maestasmallKRÓLOWO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Jahwe dając nam Miriam jako Matkę Boga i Królową Nieba ustanawia Ją również jako Królową wszystkich, którzy zamieszkują, ale też Królową wszelkiego stworzenia. Koroną stworzenia wiemy, że jest człowiek. Jedno z powołań ludzi jest powołanie do świętości. Święty Paweł każe pozdrawiać chrześcijan jako świętych. Maryja jest więc Królową każdego z nas.

Jest gdzieś w tym jakaś prawda, gdy powiemy, że jaka Królowa takie królestwo. Każdy człowiek, a tym bardziej każdy święty posiada jakiś pierwiastek podobieństwa owszem do  Boga i to najpierw, ale też do Miriam. Można jeszcze to powiedzieć z innej strony, że Ona posiada pewne elementy życia i stylu życia, które dziś nazywamy jako cnoty tych ludzi. Ona stoi przed Bogiem i przed każdym z nam jako doskonałe wybrane przed wiekami stworzenie, które jest totalnie oddane Bogu. Ona swoim życiem pokazuje każdemu z nas, co to znaczy prawdziwe i szczęśliwe życie. Być świętym to być blisko Boga. Świętość to droga każdego z nas do Niego. Ona raz Go wybrawszy i będąc cały czas blisko Niego cały czas szukała i wybierała drogi do Niego. Wygrała życie nie dzięki swoim zdolnościom, ale dzięki łasce na którą otworzyła Swoje serce. W Jej życiu Bóg pokazuje każdemu z nas jak mocno nas kocha. Patrząc na Miriam widzę, że wybierając Boga nigdy nic nie tracę. Ona jest drogowskazem i jasnym znakiem, że warto być wiernym do końca. Świętość to trwanie do końca przy Bogu.

Miriam, wzorze świętości bądź przy mnie i nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Boga. Módl się za nami. Amen

Zapraszam do modlitwy. Dziś rozważmy tajemnicę Ofiarowania Jezusa w świątyni