Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona Tyś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

blog_zn_3980196_5287967_tr_wnmpdetalKRÓLOWO WNIEBOWZIĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI

Być blisko Boga to największe szczęście. To coś więcej niż sto lat w zdrowiu, szczęściu, pomyślności i bogatą sumą na koncie. Być w Niebie to mieć nawet coś więcej niż szczęście to ludzie pojmowane i rozumiane. Być wziętym do Nieba to coś więcej, no o wiele więcej niż nawet wygrać w totolotka miliard euro. Najpiękniejsze, że to nigdy nie ma końca i zawsze jest wieczne teraz. Nie ma mowy wtedy o jakichkolwiek troskach, bo przecież ma się wszystko i jest się blisko Tego, który przecież jest Wszystkim. To wszystko jest darmo dane każdemu. Niebo, które daje nam Bóg jest dla każdego. Miriam została tam wzięta z ciałem i z duszą. Wybrana i ukochana przez Miłość. Uwierzyła w to i żyła tym na serio. W nagrodę Bóg nie pozwolił Jej, by zaznała śmierci. Ona była tak mocno zjednoczona, zespolona z Bogiem, który jest Życiem, że śmierć nie miała nad Nią już żadnej władzy.

Miriam swoim życiem pokazuje, co to znaczy żyć pełnią łaski. W Jej życiu ukazują się pierwsze owoce Zmartwychwstania. Otworzyć się bowiem na łaskę Boga, to wejść w Jego życie, które nie zna śmierci. Chrystus po to przeszedł przez śmierć, bym ja mógł już zawsze żyć. To jest pełnia zbawienia – żyć na zawsze, żyć na wieki i bez końca.

Miriam, wzięta do Nieba prowadzi każdego z nas też do Siebie. Prowadząc do siebie prowadzi do Boga. Ona Królowa, Pani Nieba i Ziemi dziś wyciąga ręce do każdego z nas. jest przewodniczką pewną do Nieba. Jest drogowskazem do życia w pełni Bogiem. Wystarczy nam tylko zrobić to co Ona, czyli powiedzieć jedno tylko słowo Bogu: „tak”.

Wybierając Boga wygrała wszystko. Zostawiając wszystko dla Niego dostała więcej niż nawet mogła sobie to wyobrazić. Wybór Boga zawsze kończy się zwycięstwem. Nikt jeszcze w życiu nie stracił, nie przegrał na tym wyborze. Wygrać życie w łasce i być w Niebie to o wiele więcej niż być najbogatszym człowiekiem świata nawet przez bilion wieków czy tysiącleci.

Miriam, wyciągnij rękę do mnie i prowadź mnie do Nieba. Daj mi łaskę tęsknoty za Bogiem. Daj mi żyć Nim już na zawsze. Módl się za nami. Amen

Zapraszam jak zawsze do modlitwy. Dziś rozważmy i módlmy się tajemnicą Ukoronowania NMP na Królowę Nieba i Ziemi