Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Pytanie jakie słyszą rodzice na chrzcie: czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest, a wcześniej ich prośba wyrażona do Kościoła o chrzest jest odpowiedzią i prośbą zawierającą pragnienie śmierci.

Chrzest bowiem jak powie nam dziś święty Paweł to zanurzenie w śmierć, ale nie taką, która jest odejściem i rozstaniem na ziemi na zawsze. Śmierć, w którą wchodzi w sakramencie chrztu jest śmiercią w Chrystusie. Jest zanurzeniem w życiu Jezusa, które swój szczyt osiągnęło na Krzyżu, a potem w momencie zmartwychwstania. Chrześcijaństwo jest religią pełni życia, które dokonuje się w obumieraniu dla grzechu i zła. Nie mogę żyć dla grzechu i jednocześnie dla Chrystusa. Tak jak nie mogę służyć Bogu i mamonie, co słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii.

Chrzest, który otrzymujemy wprowadza nas na drogę życia dziecka Bożego. Sakrament ten jest świadomym wyborem jednej drogi, która prowadzi do Boga. On uzdalnia nas do szczerego szukania Boga całym sercem i do otwarcia naprawdę, którą poszukujemy i odnajdujemy przez całe swoje życie. Wiemy jednak, jak mimo świadomego wejścia na drogę realizacji naszego chrztu i zrozumienia ogromnej siły pokusy, trudno na co dzień w swoim życiu realizować drogę prawdy. Nasza droga życia jest nieustanną szkołą, ciągłym wysiłkiem, nigdy niekończącym się ćwiczeniem. Różne mogą być wyniki naszych codziennych wysiłków, często upadamy, ale tym bardziej trzeba nam ponownie uczyć się i nie ustawać. Istotne jest to, że nie my sami dochodzimy do doskonałości, ale Bóg, widząc całą naszą dobrą wolę i wysiłki, dokonuje w nas zmiany, jakiej nawet sobie nie wyobrażamy.

Całe nasze życie jest odkrywaniem tego wszystkiego i podążaniem w tym kierunku do Chrystusa. On znając nasze serca pociąga nas ku Sobie i umacnia swoją łaskę. Jedynym naszym zadaniem jest niezniechęcanie się tym wszystkim i trwanie przy Bogu.