Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Dać wszystko. Kto trochę daje, trochę otrzymuje. Kto mało albo nic to też tyle otrzyma ile da. Dzisiejsze słowo zachęca nas, bym nie liczył tylko na swoje kalkulacje ludzkie, ale zaufał Bogu.

Wiara to nie częściowe zaufanie. Zbawienie dokonuje się w moim życiu wtedy, gdy oddam Bogu wszystko. My myślimy, że Bogu mogę dać tylko to, co mi zbywa, a więc te wypracowane dobre cechy czy sytuacje. Bardzo często też zanim pójdziemy do Boga – pomodlimy się czy wyspowiadamy, to sami poukładamy sobie życie. Do układania naszego życia jest Bóg. On zna nasze życie lepiej niż my i tylko On wie co dla nas jest lepsze.

Oddaj Bogu wszystko co masz. Nie zachowuj nic dla siebie. Ja wiem, że to jest tylko tak łatwo mówić. Może boisz się, że Bóg ci wszystko zabierze, że powywraca twoje życie. Skąd te obawy? Skoro Mu życie oddasz to nie martw się, co z nim będzie – ono jest w Bożych, pełnych miłości losach. On zrobi to wszystko co będzie uważał za słuszne. Daj Mu całe swoje serce, choćby było pełne niewiary i grzechów – On takie chce. Bóg daje nam Siebie w całości więc i chce nas tak samo. Nigdy nami nie gardzi i nigdy nas nie odrzuca. To, co mogę dać Mu najpiękniejszego to wszystko, co mam – czym żyje i co posiadam.

Przykładem dla nas jest Chrystus, który przez posłuszeństwo Swojemu Ojcu dokonał zbawienia całej ludzkości. Nie spełniał Swojej woli, chociaż mógł. On ciągle żył dla Ojca i tak jak Ojciec chciał i to do końca – nie łatwego końca. Jego życie było ciągłym wpatrzeniem i zasłuchaniem w słowo Ojca. Jego życie było oddane w całości Ojcu.

Nie bójmy się dziś dać wszystkiego Bogu. Bóg wie lepiej. Bóg sam wystarczy.