Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

(Łk 20,27-40)
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrześ powiedział, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

W dzisiejszej Ewangelii pada pytanie dotyczące tego co dla nas chrześcijan najważniejsze, czyli o zmartwychwstanie. Saduceusze, nie wierzący w zmartwychwstanie, starają się ośmieszyć tę koncepcję. Jezus pokazuje im, że źle myślą o rzeczywistości niebieskiej – bo w kategoriach obecnego życia – jednak tamto życie rządzi się zupełnie innymi prawami. Argumentem, który rozstrzygnął dyskusję był cytat z Pięcioksięgu. Jezus przytoczył, być może, najważniejszy fragment, w którym Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię, mówiąc, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pan Jezus skomentował ten fragment krótkim zdaniem: Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją.

Co to oznacza dla nas? Bóg jest Bogiem konkretnego człowieka, konkretnej historii życia. Bóg nie jest ideą czy pomysłem na lepsze życie. Bóg działa w życiu i historii ludzi. Każde życie jest historią. Każde życie jest opowieścią, która wpisuje się w jedną wielką, piękną historię zbawienia. Nie ważne jakie jest twoje życie – jest ono wpisane w historię zbawienia, do której zapisani są wszyscy od stworzenia świata. To historia, w której działa i prowadzi nas sam Bóg – do zbawienia.

Nie znamy historii ludzi i nie wiemy dlaczego tak się zachowują. Nie znamy też historii swojego życia. Boimy się, wstydzimy się też tego czasem kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Czasem to jest powodem naszych kompleksów i lęków, które nas paraliżują życiowo. Chcemy być kimś innym niż jesteśmy. Nie chcemy być tym kim jesteśmy. Chcemy, by ludzie na nas patrzyli inaczej niż jest w rzeczywistości. Udajemy, ubieramy maski, stajemy na palcach. I dlatego chodzimy nieszczęśliwi.

On chce, bym był tym kim jestem. Bo taki jaki naprawdę jestem – jestem najpiękniejszy dla Boga. I moja historia – jakakolwiek ona jest – jest najpiękniejsza, bo jest to historia zbawienia, w której prowadzi mnie Bóg.