UZDROWIENIE

Tagi

, , , , , , , , , , ,

(Łk 17,11-19)
Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Kontynuuj czytanie

NIKT

Tagi

, , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Możemy nieraz w naszym sercu nosić rozżalenie i gorycz czy pretensje do życia czy nawet Pana Boga, bo nie widzimy nie tylko owoców, ale przede wszystkim „nagrody” za swoją uczciwość. Na dodatek zdarza się, że akurat nam przytrafiają się jakieś nieszczęścia losowe typu: choroba dziecka czy współmałżonka lub nasza, wypadek, brak pracy, rozpad małżeństwa itp. Na dodatek ktoś kto jest w naszej rodzinie lub niedalekim sąsiedztwie przeżywa życie spokojnie i w dostatku. Wtedy naturalnie pojawia się pytanie: dlaczego ludziom, którzy kombinują, oszukują, nie liczą się w ogóle z Bogiem powodzi się dobrze? Kontynuuj czytanie

MĘŻCZYZNA

Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ile razy czytam i słucham tego słowa to za każdym razem na co innego zwracam uwagę. Cieszę się, że Bóg daje mi nadal mimo mego lenistwa taką łaskę.

(J 2,13-22)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Dziś zobaczyłem w tym fragmencie na nowo prawdziwy obraz Jezusa. Ten prawdziwy obraz jak zaznaczył Jan – pociąga za sobą innych. Co więcej to jest taki wzór na prawdziwego nie tylko człowieka, chrześcijanina, co nawet bardzo odważnie powiem – wzór na prawdziwego mężczyznę. On ma w sobie taki wzór.

Gdy zbliża się Pascha Jezus idzie do Jerozolimy. I to jest pierwszy krok, który wytyczył Jezus. On idzie świętować. Mężczyzna to człowiek, który potrafi odkryć, kto jest w jego życiu najważniejszy. Otóż nie kobieta, nie dzieci, ale Bóg. Nic nowego i odkrywczego, ale tak bardzo trudnego jednak dla nas. Mąż, ojciec, mężczyzna – pierwszy idzie do Boga i pociąga tym innych. Nie idzie za żoną, ale idzie pierwszy. To on pierwszy powinien pilnować modlitwy w domu. I to mężczyzna walczy przed Bogiem za rodziną. Tu walczmy drodzy panowie o naszych najbliższych. Tu staczajmy boje o nasze rodziny.

Co robi dalej Jezus? Gdy widzi stragany przed świątynią z tymi wołami, barankami i gołębiami to robi sobie bicz, wywraca stoły i wyrzuca wszystkich krzycząc na nich wszystkich. Czego to jest obraz. Wielu wskazuje tu na grzech. Jezus mógłby owszem pójść i dialogować i poprosić, by opuścili to miejsce, ale jaka by czekała na Niego reakcja? Oczywiście, że śmiech. Co robi diabeł gdy z nim dialogujemy? No wiesz może byś mnie już nie kusił… śmieje się , drwi ze mnie. Jezus widzi całe zło dokładnie i nazywa to po imieniu. Nie owija tego w bawełnę, nie dyskutuje, ale wyrzuca i to natychmiast. Nie daje ultimatum. Jak walczę ze swoim grzechem? Oczywiście mężczyzna to dobry strateg i kombinator. Przecież jest tyle powodów za grzechem. Przecież ja umrę jak nie zgrzeszę. Co robi prawdziwy mężczyzna? Nazywa grzech po imieniu i wyrzuca go natychmiast bez zastanowienia. I nie ma tu co więcej mówić i tłumaczyć się. Nie i koniec.

Następnie pada słowo z psalmów o gorliwość o dom i dialog o budowaniu świątyni – ale świątyni ducha. Gorliwość o dom, ale też o Kościół o świętość o Niebo itd. I wracamy do punku pierwszego. Nie zbuduje prawdziwego domu i klimatu rodziny jeżeli zapomnę o mojej prawdziwej wędrówce, której kierunek jest nastawiony w stronę Nieba. Nie zbuduje bezpieczeństwa jeżeli nie zbuduje prawdziwej relacji z Bogiem. Nie zbuduje zaufania, jeżeli nie zaufam Bogu i nie potrafię uklęknąć przed kratkami konfesjonału. Wreszcie nie będę umiał pokochać w pełni, jeżeli nie poczuje się w pełni kochany ze swoimi słabościami przez Boga. On ma moc mi to wszystko dać.

WSZYSTKO

Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Dać wszystko. Kto trochę daje, trochę otrzymuje. Kto mało albo nic to też tyle otrzyma ile da. Dzisiejsze słowo zachęca nas, bym nie liczył tylko na swoje kalkulacje ludzkie, ale zaufał Bogu.

Wiara to nie częściowe zaufanie. Zbawienie dokonuje się w moim życiu wtedy, gdy oddam Bogu wszystko. My myślimy, że Bogu mogę dać tylko to, co mi zbywa, a więc te wypracowane dobre cechy czy sytuacje. Bardzo często też zanim pójdziemy do Boga – pomodlimy się czy wyspowiadamy, to sami poukładamy sobie życie. Do układania naszego życia jest Bóg. On zna nasze życie lepiej niż my i tylko On wie co dla nas jest lepsze.

Oddaj Bogu wszystko co masz. Nie zachowuj nic dla siebie. Ja wiem, że to jest tylko tak łatwo mówić. Może boisz się, że Bóg ci wszystko zabierze, że powywraca twoje życie. Skąd te obawy? Skoro Mu życie oddasz to nie martw się, co z nim będzie – ono jest w Bożych, pełnych miłości losach. On zrobi to wszystko co będzie uważał za słuszne. Daj Mu całe swoje serce, choćby było pełne niewiary i grzechów – On takie chce. Bóg daje nam Siebie w całości więc i chce nas tak samo. Nigdy nami nie gardzi i nigdy nas nie odrzuca. To, co mogę dać Mu najpiękniejszego to wszystko, co mam – czym żyje i co posiadam.

Przykładem dla nas jest Chrystus, który przez posłuszeństwo Swojemu Ojcu dokonał zbawienia całej ludzkości. Nie spełniał Swojej woli, chociaż mógł. On ciągle żył dla Ojca i tak jak Ojciec chciał i to do końca – nie łatwego końca. Jego życie było ciągłym wpatrzeniem i zasłuchaniem w słowo Ojca. Jego życie było oddane w całości Ojcu.

Nie bójmy się dziś dać wszystkiego Bogu. Bóg wie lepiej. Bóg sam wystarczy.

CHRZEST

Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LITURGIA SŁOWA

Pytanie jakie słyszą rodzice na chrzcie: czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest, a wcześniej ich prośba wyrażona do Kościoła o chrzest jest odpowiedzią i prośbą zawierającą pragnienie śmierci. Kontynuuj czytanie

ŚWIADEK

Tagi

, , , , , , , , , ,

Lubimy słuchać pochwały na swój temat. Są też i tacy, którzy wzbraniają się od takich gloryfikacji na swój temat. Różne są źródła jednej i drugiej postawy. Czasem wypływają ze szczerego i czystego serca, a czasem z serca pełnego pychy. Paweł, apostoł dziś mówi do nas, że jeżeli z czegoś może się chlubić i cieszyć to z tego, co dał mu Jezus. Jeżeli o czymkolwiek chce mówić to tylko o tym na swój temat. Czuje się w życiu bardzo obdarowany łaską Boga i nie chce Mu pozostać dłużnym dlatego chce głosić Dobrą Nowinę o niekończącej się dobroci Stwórcy. Kontynuuj czytanie

PIERWSZY

Tagi

, , , , , , , , , ,

Przyjęło się nam, że to my szukamy Boga. My mamy wierzyć i szukać dróg i to takich, które pozwolą nam Go znaleźć. Tymczasem  w tych przypowieściach widzimy inny obraz Boga. Boga, który gdy Mu się owieczka zgubi wychodzi i ją szuka lub gdy drachma (najmniejszy pieniążek) zaginie to będzie wszystko przeglądał, by ją odnaleźć. Boga. Znasz takiego Boga? Wierzysz w takiego Boga? Poznałeś Go takiego? Bo ja tak. Kontynuuj czytanie

WSPANIAŁY

Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Bóg jest wspaniały. Tę wspaniałość możemy oglądać chociażby w naszej ludzkiej różnorodności. Nic nigdy się nie powtarza. Nie ma takich samych dwóch wschodów i zachodów Słońca, dwóch tych samych spojrzeń w oczy, takich samych spotkań, rozmów. Wreszcie w całym pięknie stworzenia nie ma nawet dwóch identycznych ludzi. Dzisiaj nawet święty Paweł mówi nam o różnorodności darów i łask Bożych dla nas.

LITURGIA SŁOWA

Kontynuuj czytanie

TRZY MSZE

Tagi

, , , , , , ,


Kościół dzisiaj wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Papież Benedykt XV w 1915 roku na specjalną prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego. Zapraszam więc do trzech komentarzy do liturgii na trzy Msze. Kontynuuj czytanie